قديم يونانيسنواريو

صفتسنواريو

κοινός ن, κοινή م, κοινόν ب; first/second declension; (koinos)

  1. عام

Inflectionسنواريو

تعداد واحد جمع
Case \ جنس مذڪر مونث نپوس مذڪر مونث نپوس
Nominative κοινός κοινή κοινόν κοινοί κοιναί κοινά
Genitive κοινοῦ κοινῆς κοινοῦ κοινῶν κοινῶν κοινῶν
Dative κοινῷ κοινῇ κοινῷ κοινοῖς κοιναῖς κοινοῖς
Accusative κοινόν κοινήν κοινόν κοινούς κοινάς κοινά
Vocative κοινέ κοινή κοινόν κοινοί κοιναί κοινά


لاڳاپيل لفظ ۽ اصطلاحسنواريو