نجم جُوئيات

سنڌيسنواريو

  بُڻڀياسُسنواريو

نجم (تارو) + مهم جُوئِي + آت (پڇاڙي)


اسمسنواريو

نجم جُوئيات

  1. خلابازي يعني خلائي مهمجوئيءَ (نَجِمجُوئِي) جي سائنس، انجنيئرڱ ۽ ٽيڪنيڀياس