سنڌيسنواريو

ظرفسنواريو

ڪِٿي

  1. ڪَهِڙي جاءِ تي؟، ڪَهِڙي جاءِ ۾، ڪيڏانهن

ترجماسنواريو

ڪَهِڙي جاءِ تي، ڪَهِڙي جاءِ ۾، ڪيڏانهن

حرف جملوسنواريو

ڪِٿي