سنڌيسنواريو

ظرفسنواريو

ڳڻپيوڪاً

  1. ڳڻپيوڪر ذريعي
  2. ڳڻپيوڪر استعمال ڪندي