سنڌيسنواريو

  اُچارُسنواريو

  بُڻڀياسُسنواريو

اسمسنواريو

ڳڻپيوڪري

  1. ڳڻپيوڪر استعمال ڪرڻ جو عمل