تيلگُوسنواريو

  اُچارُسنواريو

جِي + تَم

  بُڻڀياسُسنواريو

اسمسنواريو

జీతం

  1. پگھار