جاپانيسنواريو

  اُچارُسنواريو

ٽينمونگاڪُ

  بُڻڀياسُسنواريو

اسمسنواريو

天文学

  1. نجميات