ڪوريائيسنواريو

  اُچارُسنواريو

هائيهِيئوپ

  بُڻڀياسُسنواريو

اسمسنواريو

해협

  1. ڳچي سمنڊ