اسپينيسنواريو

فعلسنواريو

apapachar

  1. ڀاڪُر پائڻ
  2. هنجَ ۾ کَڻَڻُ


Conjugationsسنواريو

infinitive apapachar
gerund apapachando
past participle apapachado
فرد يا ضمير واحد جمع
متڪلم حاضر غائب متڪلم حاضر غائب
indicative yo usted nosotros vosotros ustedes
حال apapacho apapachas apapacha apapachamos apapacháis apapachan
imperfect apapachaba apapachabas apapachaba apapachábamos apapachabais apapachaban
preterite apapaché apapachaste apapachó apapachamos apapachasteis apapacharon
مستقبل apapacharé apapacharás apapachará apapacharemos apapacharéis apapacharán
مشروط apapacharía apapacharías apapacharía apapacharíamos apapacharíais apapacharían
subjunctive yo usted nosotros vosotros ustedes
حال apapache apapaches apapache apapachemos apapachéis apapachen
imperfect
(ra)
apapachara apapacharas apapachara apapacháramos apapacharais apapacharan
imperfect
(se)
apapachase apapachases apapachase apapachásemos apapachaseis apapachasen
مستقبل apapachare apapachares apapachare apapacháremos apapachareis apapacharen
imperative - usted nosotros vosotros ustedes
apapacha apapache apapachemos apapachad apapachen