اسپينيسنواريو

فعلسنواريو

atisbar

  1. جاسوسِي ڪرڻ

Conjugationsسنواريو

infinitive atisbar
gerund atisbando
past participle atisbado
فرد يا ضمير واحد جمع
متڪلم حاضر غائب متڪلم حاضر غائب
indicative yo usted nosotros vosotros ustedes
حال atisbo atisbas atisba atisbamos atisbáis atisban
imperfect atisbaba atisbabas atisbaba atisbábamos atisbabais atisbaban
preterite atisbé atisbaste atisbó atisbamos atisbasteis atisbaron
مستقبل atisbaré atisbarás atisbará atisbaremos atisbaréis atisbarán
مشروط atisbaría atisbarías atisbaría atisbaríamos atisbaríais atisbarían
subjunctive yo usted nosotros vosotros ustedes
حال atisbe atisbes atisbe atisbemos atisbéis atisben
imperfect
(ra)
atisbara atisbaras atisbara atisbáramos atisbarais atisbaran
imperfect
(se)
atisbase atisbases atisbase atisbásemos atisbaseis atisbasen
مستقبل atisbare atisbares atisbare atisbáremos atisbareis atisbaren
imperative - usted nosotros vosotros ustedes
atisba atisbe atisbemos atisbad atisben