اسپينيسنواريو

فعلسنواريو

embeber

  1. چُهَڻُ، جذب ڪرڻ

Conjugationسنواريو

infinitive embeber
gerund embebiendo
past participle embebido
ضمير يا فرد واحد جمع
متڪلم حاضر غائب متڪلم حاضر غائب
indicative yo usted nosotros vosotros ustedes
حال embebo embebes embebe embebemos embebéis embeben
imperfect embebía embebías embebía embebíamos embebíais embebían
preterite embebí embebiste embebió embebimos embebisteis embebieron
مستقبل embeberé embeberás embeberá embeberemos embeberéis embeberán
مشروط embebería embeberías embebería embeberíamos embeberíais embeberían
subjunctive yo usted nosotros vosotros ustedes
حال embeba embebas embeba embebamos embebáis embeban
imperfect
(ra)
embebiera embebieras embebiera embebiéramos embebierais embebieran
imperfect
(se)
embebiese embebieses embebiese embebiésemos embebieseis embebiesen
مستقبل embebiere embebieres embebiere embebiéremos embebiereis embebieren
imperative - usted nosotros vosotros ustedes
embebe embeba embebamos embebed embeban