اسپينيسنواريو

فعلسنواريو

engomar

  1. (کنئور وغيره هڻي) چنبڙائڻ

Conjugationsسنواريو

infinitive engomar
gerund engomando
past participle engomado
فرد يا ضمير واحد جمع
متڪلم حاضر غائب متڪلم حاضر غائب
indicative yo usted nosotros vosotros ustedes
حال engomo engomas engoma engomamos engomáis engoman
imperfect engomaba engomabas engomaba engomábamos engomabais engomaban
preterite engomé engomaste engomó engomamos engomasteis engomaron
مستقبل engomaré engomarás engomará engomaremos engomaréis engomarán
مشروط engomaría engomarías engomaría engomaríamos engomaríais engomarían
subjunctive yo usted nosotros vosotros ustedes
حال engome engomes engome engomemos engoméis engomen
imperfect
(ra)
engomara engomaras engomara engomáramos engomarais engomaran
imperfect
(se)
engomase engomases engomase engomásemos engomaseis engomasen
مستقبل engomare engomares engomare engomáremos engomareis engomaren
imperative - usted nosotros vosotros ustedes
engoma engome engomemos engomad engomen