انگريزيسنواريو

صفتسنواريو

sinusoidal

  1. سائِنِي