انگريزيسنواريو

  بُڻڀياسُسنواريو

ware + soft (پڇاڙي)

  اُچارُسنواريو

سافٽ + وي + اَر

اسمسنواريو

software

  1. منطقگري


  پڻ ڏسنداسنواريو

آلماڃِيسنواريو

  بُڻڀياسُسنواريو

انگريزيءَ ورتل

  اُچارُسنواريو

اسمسنواريو

software

  1. منطقگري

اسپينيسنواريو

  بُڻڀياسُسنواريو

انگريزيءَ تان ورتل

  اُچارُسنواريو

اسمسنواريو

software

  1. منطقگري

اطالوِيسنواريو

  بُڻڀياسُسنواريو

انگريزيءَ تان ورتل

  اُچارُسنواريو

اسمسنواريو

software

  1. منطقگري

پرتگالِيسنواريو

  بُڻڀياسُسنواريو

انگريزيءَ ورتل

  اُچارُسنواريو

اسمسنواريو

software

  1. منطقگري

نادرِيسنواريو

  بُڻڀياسُسنواريو

انگريزيءَ ورتل

  اُچارُسنواريو

اسمسنواريو

software

  1. منطقگري