اسپينيسنواريو

فعلسنواريو

transar

  1. سمجھوتو ڪرڻ

Conjugationsسنواريو

infinitive transar
gerund transando
past participle transado
فرد يا ضمير واحد جمع
متڪلم حاضر غائب متڪلم حاضر غائب
indicative yo usted nosotros vosotros ustedes
حال transo transas transa transamos transáis transan
imperfect transaba transabas transaba transábamos transabais transaban
preterite transé transaste transó transamos transasteis transaron
مستقبل transaré transarás transará transaremos transaréis transarán
مشروط transaría transarías transaría transaríamos transaríais transarían
subjunctive yo usted nosotros vosotros ustedes
حال transe transes transe transemos transéis transen
imperfect
(ra)
transara transaras transara transáramos transarais transaran
imperfect
(se)
transase transases transase transásemos transaseis transasen
مستقبل transare transares transare transáremos transareis transaren
imperative - usted nosotros vosotros ustedes
transa transe transemos transad transen