فرانسيسي ترميميو

  اُچارُ ترميميو

/ت/ + /غ/ + /اُ/ + /آ/ = تغُئا


عدد قطاري ترميميو

trois

  1. ٽي

اسم عام ترميميو

trois

  1. ٽي


هم اکر ترميميو  پڻ ڏسندا ترميميو