فرانسيسيسنواريو

  اُچارُسنواريو

/ت/ + /غ/ + /اُ/ + /آ/ = تغُئا


عدد قطاريسنواريو

trois

  1. ٽي

اسم عامسنواريو

trois

  1. ٽي


هم اکرسنواريو  پڻ ڏسنداسنواريو