فرانسيسيسنواريو

  اُچارُسنواريو


ضميرسنواريو

  1. تُون، ضمير حاضر واحد  پڻ ڏسنداسنواريو