سنڌيسنواريو

  اُچارُسنواريو

  بُڻڀياسُسنواريو

ظرفسنواريو

طبعاً

  1. طبعي طور، طبعياتي بناوت جي لحاظ سان


  ترجماسنواريو


  پڻ ڏسنداسنواريو