سنڌيسنواريو

  اُچارُسنواريو

  بُڻڀياسُسنواريو

ظرفسنواريو

ڪيمياً

  1. ڪيميائي طور، ڪيميائي بناوت جي لحاظ سان
  2. ڪيمياتڀياس جي اصولن پٽاندر
  3. ڪيميائي عمل ڪندي يا ٿيندي


  ترجماسنواريو


  پڻ ڏسنداسنواريو